Thủ đô Nhật Bản là gì? Tokyo có được xem là thủ đô chính thức không?

Nếu ai đó hỏi bạn thủ đô Nhật Bản là gì? Chắc chắn nhiều người sẽ trả lời ngay thủ đô của Nhật Bản là Tokyo. Tuy nhiên, nhiều thông tin lại cho rằng thủ đô chính thức của Nhật Bản không phải là Tokyo. Vậy điều đó là đúng hay sai tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Thủ đô của Nhật Bản là gì?

Nhắc đến Nhật Bản người ta sẽ nghĩ ngay đến một tên gọi khác là “đất nước mặt trời mọc”. Nhật Bản nằm ở vị trí phía Đông Châu Á thuộc Tây Thái Bình Dương được  tạo thành từ 4 quần đảo độc lập. Trong đó là các quần đảo: Quần đảo Kuril (ở Nhật người ta gọi là Chishima),  quần đảo Ryukyu, quần đảo Nhật Bản, quần đảo Izu-Ogasawara.

thủ đô nhật bản là gì

Thủ đô chính thức của Nhật Bản là gì?

Tokyo có phải thủ đô của Nhật Bản không?

Thông thường những nơi ở của Thiên Hoàng luôn được coi đó là thủ đô của một đất nước. Từ những năm 794 – 1868 nơi ở của Thiên Hoàng (Nhật Bản) đều được đặt tại thủ đô Tokyo. Cho đến sau năm 1868 trụ sở chính chính phủ Nhật Bản là nơi ở của Thiên Hoàng trước đó được thay thế vẫn được đặt tại Tokyo. Và vào năm 1941 khi đó Bộ giáo dục đã quy định và công bố về việc thủ đô của Nhật Bản là Tokyo. 

Cho đến năm 1956 chính phủ Nhật Bản quyết định bãi bỏ chọn Tokyo là thủ đô của nước này. Bởi theo thông lệ Thiên Hoàng ở đâu nơi đó sẽ là thủ đô của đất nước Nhật Bản. Thế nhưng trong quá trình lịch sử thủ đô của Nhật Bản lại được đặt ở nhiều vị trí, địa điểm khác nhau. Do đó, ngay chính cả những người Nhật Bản cũng tự nhận rằng đất nước của họ không có thủ đô.

Tokyo một trong những thủ đô không chính thức của Nhật Bản

Theo hiến pháp nước Nhật Bản sẽ không có quy định hay quyết định nào nói rõ Tokyo là thủ đô của Nhật Bản. Do đó, về mặt pháp luật, văn bản Tokyo không phải thủ đô chính thức Nhật Bản và nước Nhật trên thực tế hiện nay sẽ không có thủ đô.

Thế nhưng, các cơ quan đứng đầu của chính phủ Nhật Bản, nơi cư ngụ của Hoàng tộc Nhật và hoàng cung Nhật Bản đều nằm trên thủ đô Tokyo nên từ rất lâu về trước mọi người vẫn coi thủ đô Tokyo là thủ đô nước Nhật.

thủ đô nhật bản là gì

Tokyo có phải thủ đô của Nhật Bản như nhiều người nghĩ không?

Vậy nên nếu ai đó có hỏi bạn thủ đô của Nhật Bản tên là gì? Nếu bạn trả lời rằng không phải là Tokyo có thể bạn sẽ phạm phải sai lầm lớn khi xác định nguồn tin và nhận định của mình. Vì có thể về mặt pháp lý của Nhật Bản không có thủ đô nhưng khi đã nhắc đến đất nước Nhật Bản thì chắc chắn  một điều ai cũng nghĩ đến thủ đô Tokyo mà không phải một nơi nào đó.

Tổng hợp danh sách thủ đô của Nhật Bản trong lịch sử

Dưới đây là danh sách các thủ đô của Nhật Bản qua các thời kỳ được ghi chép lại trong sổ sách và lịch sử để bạn có thể tham khảo và hiểu rõ hơn khi tìm hiểu về đất nước này.

Những thủ đô Nhật Bản thời kỳ Kofun

 • Thủ đô Kurashima Yamato nơi cung điện Akira đặt tại đây trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ojin.
 • Naniwa, Settsu nơi đặt cung điện Takatsu trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Nintoku
 • Tajikhi, Kawachi nơi có cung điện Shibakaki trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Hanzei.
 • Ihare, Yamato nơi đặt cung điện Watasakura trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Richū
 • Asuka, Yamato có cung điện Tohotsu trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ingyō
 • Sakurai, Nara nơi có cung điện Hatsuse no Asakura trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Yūryaku.
 • Isonokami, Yamato có cung điện Anaho trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ankō
 • Thủ đô Sakurai, Nara có cung điện Iware no Mikakuri trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Seinei năm 480–484
 • Tenri, Nara nơi có cung điện Isonokami Hirotaka trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ninken từ năm 488–498
 • Asuka, Yamato từ năm 485–487 trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kenzō có cung điện Chikatsu-Asuka-Yatsuri.
 • Sakurai, Nara từ năm 499–506, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Buretsu ở cung điện Nimiki.
 • Hirakata, Osaka có cung điện Kusuba từ những năm 507–511
 • Sakurai, Nara đặt cung điện Iware no Tamaho từ năm 526–532 trong thời gian trị vì của Keitai.
thủ đô nhật bản là gì

Thủ đô nước Nhật Bản thời kỳ Kofun

 • Kyōtanabe, Kyoto có cung điện Tsutsuki từ 511–518, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Keitai.
 • Nagaoka-kyō là thủ đô của Nhật Bản từ năm 518–526 có cung điện Otokuni trong thời gian trị vì của Keitai.
 • Sakurai, Nara từ năm 535-539 có cung điện Hinokuma no Iorino trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Senka.
 • Kashihara, Nara từ năm 532–535 có cung điện Magari no Kanahashi trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Ankan.

Thủ đô Nhật Bản thời kỳ Asuka

 • Asuka, Yamato từ thời của Thiên hoàng Kimmei có cung điện  Shikishima no Kanasashi từ năm 540–571.
 • Sakurai, Nara với cung điện Osata no Sakitamahoặc Osada no Miya từ năm 572–585, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Bidatsu
 • Kōryō, Nara với cung điện Kudara no Ohi từ 572–575
 • Quận Shiki, thủ đô Nara với cung điện Iwareikebe no Namitsuki từ năm 585–587 trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Yomei.
 • Quận Shiki, Nara trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Sushun với cung điện Kurahashi no Shibagaki có từ 587–592.
 • Asuka, Yamato với cung điện Toyurahoặc Toyura-no-miya bắt đầu từ năm 593–603, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Suiko
 • Asuka, Yamato nơi đặt cung điện Oharidahoặc Oharida-no-miya từ năm 603–629, trong thời gian trị vì của Suiko.
 • Kōryō, thủ đô Nara từ năm 640–642 nơi đặt cung điện Kudarahoặc Kudara-no-miya. 
 • Asuka, Yamato nơi đặt cung điện Okamotohoặc Oakmoto-no-miya là thủ đô từ năm 630–636 trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Jomei.
 • Kashihara, Nara với cung điện Tanakahoặc Tanaka-no-miya là thủ đô  từ năm 636–639
 • Kōryō, thủ đô Nara từ năm 640 nơi có cung điện Umayasakahoặc Umayasaka-no-miya
 • Asuka, Yamato từ năm 643–645 với  cung điện Itabukihoặc Itabuki no miya trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kōgyoku.
 • Osaka (Cung điện Naniwa-Nagara no Toyosaki), 645–654, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kōtoku.
 • Asuka, Yamato từ năm 655–655, trong thời gian trị vì của Kōtoku ở cung điện Itabuki.
 • Asuka, Yamato ở cung điện Okamotohoặc Nochi no Asuka-Okamoto-no-miya từ năm 656–660, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Saimei.
 • Asakura, Fukuoka là thủ đô từ năm  660–66 cung điện Asakura no Tachibana no Hironiwahoặc Asakure no Tachibana no Hironiwa-no-miya.
 • Ōtsu, Shiga từ năm 667–672 trong cung điện Ōmi Ōtsuhoặc Ōmi Ōtsu-no-miya với thời gian trị vì của Thiên hoàng Kobun và Thiên hoàng Tenji.
 • Asuka, Yamato (Cung điện Kiyomi Hari Hoặc Kiomihara-no-miya), 672–694[37], trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Temmu và trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Jito
Thủ đô của Nhật thời kỳ văn hóa Asuka

Thủ đô của nước Nhật Bản trong thời kỳ văn hóa Asuka

 • Fujiwara-kyō (Cung điện Fujiwara), 694–710, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Mommu

Danh sách thủ đô Nhật Bản thời kỳ Heian

 • Thủ đô Heian-kyō từ năm 794–1180 nơi có cung điện Heian trong thời gian trị vì của Kammu và những vị khác.
 • Cung điện Fukuhara tại thủ đô Fukuhara từ năm 1180, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Antoku.
 • Từ năm 1180–1868 thủ đô Kyōto quận Heian-kyō cung điện Heian và năm 1868–1956 tại Tōkyō., 

Thủ đô Nhật bản thời kỳ Nara

 • Heijō-kyō năm 710 – 740 cung điện Heijō trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Genmei,   Thiên hoàng Shomu, Thiên hoàng Gensho.
 • Kuni-kyō nơi có cung điện Kuni từ năm 740–744, trong thời gian trị vì của Shomu.
 • Naniwa-kyō nơi Cung điện Naniwa từ năm 744
 • Naniwa-kyō nơi có cung điện Shigaraki từ năm 744–745
 • Heijō-kyō nơi có cung điện Heijō từ năm 745–784
 • Nagaoka-kyō nơi có cung điện Nagaoka từ năm 784–794, trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kammu.

>>> Bài viết tham khảo: Từ đơn, từ phúc là gì? Sự khác nhau giữa từ đơn & từ phức

Như vậy với những thông tin trên đây mà chúng tôi đã chia sẻ chắc hẳn bạn đã có câu trả lời về thủ đô Nhật Bản là gì đúng không? Đất nước Nhật Bản có rất nhiều điều thú vị để bạn khám phá và chờ đón. Để tìm hiểu thêm về những thông tin, kiến thức khác thường xuyên truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thêm thông tin nhé!